ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro

Zamawiający :

Zespół Placówek Oświatowych –Publiczna Szkoła Podstawowa  im. T. Kościuszki i Przedszkole w Koniemłotach ul. Staszowska 7, 28-200 Staszów Tel/fax 15-866-71-81

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdującej się w obiekcie Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole w Koniemłotach w okresie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021r.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień :09120000-6 –paliwa gazowe; 09123000-7 –gaz ziemny, 65200000-5 –przesył gazu i podobne usługi

 

Oferty należy składać w siedzibie : Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole
w Staszowie , ul. Staszowska 7, 28-200 Staszów
sekretariat .

Lub elektronicznie : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie do dnia 01 lutego 2021 roku do godz. 15.00

 Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk w załączeniu. ( załącznik nr 1 )

Wraz z ofertą należy złożyć wzór umowy obowiązujący u wykonawcy.

Załączniki:

Zaproszenie ofertowe-scan

Załącznik nr 1-Załącznik nr 1

Załącznik nr 2-Załącznik nr 2 nr punku poboru , zamówienie na paliwo gazowe w poszczególnych miesiącach gazowych